Henrik Herløv Lund graa_deco menu Henrik Herløv Lund

Henrik Herløv Lund
Økonom, cand. scient. adm.

Foto: Henrik Herløv Lund

Engelstedsgade 54,
2100 Khb. Ø.
60 95 38 95
herloevlund@mail.dk
www.henrikherloevlund.dk

Jeg er uddannet som økonom (cand. Scient. adm.) på Roskilde Universitet ved institut for Forvaltning og Samfundsøkonomi i 1988.

Jeg har i en årrække arbejdet med økonomi, administration og politik indenfor den offentlige sektor, se cv.

Jeg er kendt fra Den Alternative Velfærdskommission (DAV I og II).

Jeg er uafhængig af partipolitiske interesser (er ikke medlem af noget parti) og uafhængig af økonomiske interesser (jeg modtager ikke tilskud fra foreninger o.l.) Jeg er kendt fra "Den Alternative Velfærdskommission".

Jeg arbejder med analyser og forslag idenfor følgende områder:
 
– Offentlige finanser, finanspolitik og økonomisk politik
– Velfærd, velfærdsstat og velfærdspolitik
– Ulighed og fordelingspolitik
– Offentlig velfærdsservice og kvalitetsreform
– Skattestop og skattepolitik
– Nyliberalisme og New Public Management
– CEPOS
– Samfundsøkonomi,økonomisk vækst og finanskrise

Endvidere skriver jeg løbende analyser, der offentliggøres på denne hjemmeside under "artikler". Jeg holder også gerne oplæg og deltager i debatmøder om ovenstående emner, se "Information om udgivelser og foredrag" under "HOME".

Nye analyser publiceres i det gratis nyhedsbrev "KRITISKE ANALYSER", som kan bestilles ved at maile til herloevlund@mail.dk


Kontakt  
|  herloevlund@mail.dk    |  www.henrikherloevlund.dk    |
©   Copyright   |   Henrik Herløv Lund – 2007