Henrik Herløv Lund graa_deco menu Henrik Herløv Lund

Henrik Herløv Lund
Økonom, cand. scient. adm.

Jeg er kendt fra Det Alternative Velfærdskommission (DAV I og II).

Jeg er uafhængig af partipolitiske interesser (er ikke medlem af noget parti) og uafhængig af økonomiske interesser (jeg modtager ikke tilskud fra foreninger o.l.).

Jeg udarbejder analyser og holder foredrag indenfor følgende områder:
 
– Offentlige finanser og samfundsøkonomi
– Velfærd, velfærdsstat og velfærdspolitik
– Ulighed og fordelingspolitik
– Offentlig velfærdsservice og kvalitetsreform
– Skattestop og skattepolitik
– Nyliberalisme og New Public Management

Jeg udsender bøger, artikler og indlæg/oplæg til interesserede som "KRITISKE ANALYSER". Du kan abonnere gratis på "KRITISKE ANALYSER" ved at sende mig en mail herom på herloevlund@mail.dk .
 

En oversigt over større RAPPORTER, som jeg har bidraget til eller selv udsendt, kan ses på denne hjemmeside under "Præsentation".
 

Link til samtlige mine PUBLIKATIONER ses på denne hjemmeside i kronologisk orden under "Artikler".
 

Kontakt  
|  herloevlund@mail.dk    |  www.henrikherloevlund.dk    |
©   Copyright   |   Henrik Herløv Lund – 2007